Ceník

Cena na území města Plzně: 30 Kč / 1 km
Mimo město Plzeň od 30 Kč / 1 km

15 minut čekání: 150 Kč

Naložení: 150 Kč
Složení: 150 Kč

Práce s hydraulickou rukou:
– 150 Kč / 15 minut
– 600 Kč / 60 minit